Jump to content
yagichev

Реформа ЖКХ - переход к управителю

Recommended Posts

01.07.2015 набрав чинності Закон України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19#n380

частина 5 статті 13 Прикінцеві та перехідні положеня:

"У разі якщо протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок. У разі якщо місцевою радою або її виконавчим органом відповідно до законодавства прийнято рішення про делегування іншому органу - суб’єкту владних повноважень функцій із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг, управитель призначається на конкурсних засадах таким органом."

частина 6 статті 10:

Рішення вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 75 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, крім рішень з питань, зазначених у пунктах 2, 3 і 9 частини другої цієї статті, які вважаються прийнятими зборами співвласників, якщо за них проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

Новий закон "Про житлово-комунальні послуги"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n304

 

Розділ VI 
ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію з 1 травня 2019 року, крім: - ЧИННИЙ З 10.12.2017!!!

статті 1, частини першої статті 2, статей 3-7, 9, 11, 12, частини другої статті 26, статей 27 та29 (в частині регулювання послуги з управління багатоквартирним будинком), частини другоїстатті 2, частин третьої та четвертої статті 8, частин другої та третьої статті 10, статті 15, частин першої, третьої та п’ятої статті 16, статті 18, частини п’ятої статті 28, пунктів 2, 3-1, 6, підпункту 1, підпункту "б" підпункту 2, підпунктів 5 та 11 пункту 8 цього розділу, які вводяться в дію через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом - 10.06.2018!!!;

частини третьої статті 11, абзаців першого та другого частини п’ятої статті 18, які вводяться в дію з 1 січня 2019 року.

 

10.12.2017 Набрання чинності
Стан: Чинний
 
09.06.2018 Редакція, підстава - 2454-VIII  поточна редакція, 141 кб відкрито зараз
01.05.2019 Введення в дію
Стан: Набирає чинності

частина 6 Прикінцевих та перехідних положень:

У багатоквартирних будинках, у яких на день набрання чинності цим Законом не створено об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, співвласниками не прийнято рішення про форму управління багатоквартирним будинком та не оголошено конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку", виконавчий орган місцевої ради (або інший орган - суб’єкт владних повноважень, якому делеговані функції із здійснення управління об’єктами житлово-комунального господарства, забезпечення їх утримання та ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг) зобов’язаний оголосити і провести такий конкурс у тримісячний строк з дня отримання протоколу зборів співвласників багатоквартирного будинку із проханням призначити управителя. Рішення щодо цього питання вважається прийнятим зборами співвласників, якщо за нього проголосували власники квартир та нежитлових приміщень, площа яких разом перевищує 50 відсотків загальної площі всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 5 вересня 2018 р. № 712 
Київ

Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/712-2018-п

 

f477283n222.doc

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если кратко подытожить вся реформа сводиться к переходу от услуг по управлению домом и придомовой к услуге по управлению домом.

По закону "Про особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме" в домах, где нет ОСМД Киевская городская гос администрация могла проводить конкурс по выбору управителя, еще с 01.07.2016 года.

Я думаю этого не делали потому что не была готова вся нормативно-правовая база, управителей будут сертифицировать и тд и тп

Варианта как минимум четыре:

1. создание ОСМД - проблематично, больше ответственности и рисков (50% для создания, 75% для утверждения тарифа и его структуры), ОСМД все или часть работ может делегировать управителю.

2. выбрать управителем КЖС - 75%

3. выбрать управителем другого - 75%

4. ждать конкурс от Кличка

До того момента как не будет осуществлен один из вариантов выше старые договора на содержания дома и придомовой действуют и мы живем по ним.

Вот такая вот реформа)))

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все что было оплачено в счет текущего ремонта в любом случае остается у КЖС как бонус...

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хватит дарить деньги Ковальской. Приемлемые варианты: другой управитель или осмд.

Share this post


Link to post
Share on other sites

також пропоную обговорити проблемні питання (без вереску, по суті) та направити ітогове звернення до КМДА . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now

×